Witamy
Zapraszamy na stronę Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie.
Rozmiar: 34036 bajtów

Co oferujemy?
Na tej stronie znajdą Państwo informacje dotyczące rehabilitacji zawodowo-społecznej, ochrony zdrowia, orzecznictwa, pomocy społecznej, edukacji, sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych,organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

oraz inne ważne informacje z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych. Rozmiar: 41994 bajtów
Rozmiar: 17821 bajtów
Czym się zajmujemy?
Głównym zadaniem naszego ośrodka jest udzielanie i upowszechnianie informacji służących wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
powrotna gore
         
pfron   Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
10-029 Olsztyn, ul. Prosta 23A, tel/fax 089 527 90 59
tel. 089 527 90 16, www.oion.pl, kontakt@oion.pl
  visacom.pl
Olsztyn - portal miejski

WWW.PFRON.ORG.PL   |   WWW.MZON.OLSZTYN.PL
WWW.PCPR-POWIATOLSZTYNSKI.PL

Kontakt GaduGadu: Marta Dziewiur gg 34546232
Karolina Anioł gg 34544261

Stronę odwiedziło: 687630 osób