2017-09-05

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, uprzejmie informuje że od wholesale 150 mg tramadol hcl from india 4 września do 10 października 2017 roku będą wydawane i przyjmowane wnioski na program ,,Aktywny Samorząd"- MODUŁ II, dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018

MODUŁ II  pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu).
Komplet dokumentów składamy w siedzibie Miejskiego  Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, ulica Prosta 23A http://www.kksck.org/index.php?threads/20mg-adderall-xr-price-list-india.1678/ 20mg adderall xr price list india (89)5352559 pokój nr 5A(Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych) lub 6 na pierwszym pietrze.


powrotna gore
         
pfron   Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
10-029 Olsztyn, ul. Prosta 23A, tel/fax 089 527 90 59
tel. 089 527 90 16, www.oion.pl, kontakt@oion.pl
  visacom.pl
Olsztyn - portal miejski

WWW.PFRON.ORG.PL   |   WWW.MZON.OLSZTYN.PL
WWW.PCPR-POWIATOLSZTYNSKI.PL

Kontakt GaduGadu: Karolina Anioł gg 34546232

Stronę odwiedziło: 1318323 osób