2017-08-08

3 KROKI DO SUKCESU!
Nawet 24 tys. zł dotacji na własny biznes!
Zostało ostatnie 8 miejsc.
Zadbaj o swoją karierę w 3 prostych krokach i weź udział w projekcie: zaprezentuj pomysł na biznes
opracuj biznesplan
uzyskaj bezzwrotną dotację ok. 24 tys. zł i załóż swoją firmę
Na co można przeznaczyć dotację?
zakup wartości niematerialnych i prawnych
sprzętu rozumianego jako środki trwałe oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia, w tym ZAKUP SAMOCHODU, KOMPUTERA, MASZYN itp.
zakup środków obrotowych, tj. towar do 10 tys. zł, surowce do produkcji do 17 tys. zł, (łącznie towar i surowce do produkcji do 17 tys. zł)
koszt prac remontowych do 5 tys. zł
Do kogo kierowany jest projekt?
Osób zamieszkałych w Olsztynie lub powiecie olsztyńskim w wieku 30 lat lub więcej, w tym:
Kobiet:
nigdzie niezatrudnionych, w tym również zarejestrowanych bezrobotnych
Mężczyzn:
nigdzie niezatrudnionych, w tym również zarejestrowanych bezrobotnych i spełniających min. jedno dodatkowe kryterium:
  • posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
  • będących długotrwale bezrobotnymi (powyżej 12 miesięcy) lub poszukujących pracy od co najmniej 12 miesięcy
  • posiadających niskie kwalifikacje (tj. wykształcenie średnie lub niższe)
  • będących powyżej 50 roku życia
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!
Więcej informacji i dokumenty dostępne są na Facebook-u oraz stronie internetowej: http://proecoone.com/projekty-ue/3-kroki-olsztyn
Biuro projektu:
al. Gen. W. Sikorskiego 23, pokój 15, 10-088 Olsztyn
(siedziba Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka)
biuro czynne: pon.-pt. w godz. 8.00 - 16.00, e-mail: 3kroki@proecoone.pl tel.: 538 324 758
Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

powrotna gore
         
pfron   Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
10-029 Olsztyn, ul. Prosta 23A, tel/fax 089 527 90 59
tel. 089 527 90 16, www.oion.pl, kontakt@oion.pl
  visacom.pl
Olsztyn - portal miejski

WWW.PFRON.ORG.PL   |   WWW.MZON.OLSZTYN.PL
WWW.PCPR-POWIATOLSZTYNSKI.PL

Kontakt GaduGadu: Karolina Anioł gg 34546232

Stronę odwiedziło: wholesale 150 mg tramadol hcl from india 1318307 osób