2017-09-05

wholesale 150 mg tramadol hcl from india STOWARZYSZENIE ,,BĄDŹ DOBREJ MYŚLI"ORAZ
http://www.kksck.org/index.php?threads/20mg-adderall-xr-price-list-india.1678/ 20mg adderall xr price list india MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.

 PROJEKT - "PUNKT ZWROTNY"

O WŁASNEJ PRZYSZŁOŚCI ZDECYDUJ SAM

Stowarzyszeniem ,,Bądź dobrej myśli" w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynie 1 lipca 2017r. rozpoczęło realizację projektu ,,Punkt zwrotny". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 Jego celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 90 osób z terenu Olsztyna i gminy Stawiguda, w tym 20 osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego

 Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wieku 18-64 lata, mieszkających w Olsztynie oraz gminie Stawiguda znajdującej się w obszarze MOF Olsztyna.

Zaplanowane działania?

 • konsultacje indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym, trenerem pracy
 •  warsztaty grupowe z socjoterapeutą, specjalistą ds. ekonomii społecznej, doradcą zawodowym
 • wsparcie uczestników/uczestniczek przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie
 • wsparcie osób z niepełnosprawnościami przez asystenta osoby niepełnosprawnej
 • kursy i szkolenia zawodowe
 •  staże zawodowe

Uczestnicy/uczestniczki projektu będą mieli zapewniony nieodpłatny dojazd na zajęcia, kursy, staże, ekwiwalent dla osób realizujących kursy zawodowe oraz wynagrodzenie dla stażystów.

Wartość projektu    1 699 955,37 zł

Wkład Funduszy Europejskich   1 613 845,37 zł

 Planowane efekty w oparciu o wskaźniki produktu i rezultatu:

 Liczba osób:

 •    objętych wsparciem - 90
 •  z niepełnosprawnościami - 20
 • uczestniczących w stażach zawodowych - 90
 • biorących udział w szkoleniach zawodowych  - 33
 •  pracujących po opuszczeniu programu - 28
 • poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 65
 • Projekt będzie realizowany w okresie od lipca 2017r. do czerwca 2019r.

Informacje dodatkowe oraz zgłoszenia do udziału w projekcie pod numerem telefonu. 730 333973.

e-mail: poczta@badzdobrejmysli.olsztyn.pl

 http://badzdobrejmysli.olsztyn.pl/


powrotna gore
         
pfron   Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
10-029 Olsztyn, ul. Prosta 23A, tel/fax 089 527 90 59
tel. 089 527 90 16, www.oion.pl, kontakt@oion.pl
  visacom.pl
Olsztyn - portal miejski

WWW.PFRON.ORG.PL   |   WWW.MZON.OLSZTYN.PL
WWW.PCPR-POWIATOLSZTYNSKI.PL

Kontakt GaduGadu: Karolina Anioł gg 34546232

Stronę odwiedziło: 1318306 osób