2017-10-05

wholesale 150 mg tramadol hcl from india Instytut Wiedzy i Rozwoju Elżbieta Iwaniec (Lider) z siedzibą przy ul. Zygmunta Augusta 18/206, 76-200 Słupsk oraz Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym "NOWA NADZIEJA" Oddział w Olsztynie (Partner) zaprasza wszystkie osoby pozostające bez zatrudnienia i kwalifikujące się do GRUPY DOCELOWEJ do udziału w projekcie pt:

http://www.kksck.org/index.php?threads/20mg-adderall-xr-price-list-india.1678/ 20mg adderall xr price list india ,,ZAMIEŃ WYKLUCZENIE NA ZATRUDNIENIE", nr RPWM.11.01.02-28-0004/17

realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie społeczne, Działania 11.01. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Poddziałania 11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji -projekt ZIT Olsztyn Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020.

Szersze informacje na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej.

http://www.purda.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/120765/zamien_wykluczenie_na_zatrudnienie


powrotna gore
         
pfron   Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
10-029 Olsztyn, ul. Prosta 23A, tel/fax 089 527 90 59
tel. 089 527 90 16, www.oion.pl, kontakt@oion.pl
  visacom.pl
Olsztyn - portal miejski

WWW.PFRON.ORG.PL   |   WWW.MZON.OLSZTYN.PL
WWW.PCPR-POWIATOLSZTYNSKI.PL

Kontakt GaduGadu: Karolina Anioł gg 34546232

Stronę odwiedziło: 1318311 osób