Głównej zawartości

 

Rehabilitacja społeczna

 

Wniosek o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

Wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się

Wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier technicznych

Wniosek o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego

Zaświadczenie lekarskie do wypełnienia przez lekarza specjalistę w sprawie dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego

Wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny

Informacja o stanie zdrowia

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego o Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji

 

Rehabilitacja zawodowa

 Wniosek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Regulamin dot. przyznania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Biznesplan

Oprocentowanie kredytu

Wniosek o dofinansowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Regulamin dot. utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Informacja o pomocy de minimisWnioski Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Olsztynie

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla osoby nie mogącej przybyć na komisje w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia dziecka

Informacja o zakresie opieki

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Zasady wydawania kart parkingowych

Wniosek o wydanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej

Zasady składania wniosku na kartę parkingową i nr konta