Głównej zawartości

kod pocztowy
10-900
Miasto
Olsztyn
Gmina
Olsztyn
Powiat
m. Olsztyn
Województwo
warmińsko-mazurskie
Telefon 1
(89) 521-04-43
Telefon 2
.
Fax
.
Email
switezianki4@op.pl
www
.
Dostępność dla niepełnosprawnych
Tak
Informacje
"Ośrodek jest przystosowany dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i upośledzonej umysłowo. W placówce istnieją trzy grupy:
dla dzieci od 1 do 6 roku życia, dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością,dla młodzieży niepełnosprawnej.
Wychowankowie placówki uczestniczą w zróżnicowanej formie zajęć:rehabilitacja ruchowa,hydroterapia, terapia zajęciowa, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez wychowawców, terapia metodą ruchu rozwijającego W.Sherborne,terapia metodą Ch. Knilla,terapia metodą Sali Doświadczania Świata,
zajęcia logopedyczne,muzykoterapia,
konsultacje lekarskie, poradnictwo psychologiczne, nauczanie indywidualne.Decyzje i skierowania do Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na pisemną prośbę osoby zainteresowanej.
"
Utrudnienia
.
Data wprowadzenia
11/16/2013 01:59:43