PROFESJONALNA BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O projekcie Widzimy pilną potrzebę przeciwdziałania negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię Covid-19, w szczególności konsekwencjom zaniechania lub ograniczenia działań terapeutycznych. Chcemy objąć pomocą psychologiczną  osoby, które na tym tle doświadczają problemów ze zdrowiem psychicznym  wiążących się z lękiem, stresem i napięciem objawiającym się pod postaciąCzytaj więcej …

OŚRODEK WSPARCIA I TESTÓW W OLSZTYNIE ZAPRASZA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Wraz z rozpoczynającym się rokiem szkolnym zapraszamy do skorzystania z usług Ośrodka Wsparcia i Testów, który mieści się w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie przy ul. Turowskiego 1, pok. 13. Grono ekspertów (psychologów, rehabilitantów, specjalistów w zakresie integracji sensorycznej, logopedów, surdopedagogów, tyflopedagogów, oligofrenopedagogów) oferuje specjalistCzytaj więcej …

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W OLSZTYNIE ZAPRASZA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych. Oferowane studia podyplomowe, to także propozCzytaj więcej …

AKTYWNY SAMORZĄD” Moduł II

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie mający siedzibę przy ul. Prostej 23A zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym do składania wniosków w ramach programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „AKTYWNY SAMORZĄD” Moduł II,w którym możliwa jest pomoc finansowa w uzyskaniu wCzytaj więcej …

NOWY PROGRAM PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, uprzejmie informuje o uruchomieniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nowego programu skierowanego do osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.Celem Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” DOSTĘPNE MIESZKANIE jest wzrost niezależności beneficjCzytaj więcej …

ZATRUDNIANIE WSPOMAGANE. PROJEKT WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OLSZTYNIE

Zatrudnienie Wspomagane V i VI „Zatrudnienie Wspomagane” to cykl projektów pomagających zdobyć i utrzymać pracę. Pierwszy projekt został przez nas zrealizowany w 2015 roku.  Naszymi działaniami objęliśmy już ponad 500 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W każdej edycji projektu osiągaliśmy wysokie wskaźniki zatrudnienia uczestników (50% – 80%). Jesteś oCzytaj więcej …

WSPARCIE STUDENTÓW ZE SPEKTRUM AUTYZMU NA UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO – MAZURSKIM W OLSZTYNIE

Koordynacja wsparcia edukacyjnego studentów w spektrum autyzmu. Koordynator/specjalista ds. wsparcia edukacyjnego osób w spektrum autyzmu w UWM w Olsztynie prowadzi konsultacje, spotkania, szkolenia itp. ze studentami oraz pracownikami UWM w celu stworzenia studentom i doktorantom z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Funkcję koordynCzytaj więcej …