POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu pn. “Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej posiCzytaj więcej …