POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W OLSZTYNIE ZAPRASZA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Instytut Studiów Podyplomowych Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych.Czytaj więcej …