FEDERACJA FOS-a ZAPRASZA DO PROJEKTU

„Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna” Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 201 osób, w tym 121 kobiet i 80 mężczyzn (10 osób z niepełnosprawnościami) zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów z terenu obszaru rewitalizacji Olsztyna. Celem szczegółowym projeCzytaj więcej …