Zaproszenie do udziału w projekcie Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (FAZON)

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (FAZON) zaprasza wszystkie nieposiadające zatrudnienia osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie, którego nadrzędnym celem jest pomoc w znalezieniu pracy. UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIONE BĘDZIE WSPARCIE DORADCY ZAWODOWEGO, KREATORA KARIERY, PSYCHOLOGA, PRAWNIKA, MENTORA I POŚREDNIKA PRACY.OSOBY PRZYSTĘPUJĄCE DO PROJEKTU BĘDĄ MOGCzytaj więcej …