ZAPRASZAMY. PROJEKT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W związku z realizacją projektu, dofinansowanego z funduszy unijnych, kierowanym do osób, posiadających niepełnosprawności, serdecznie zapraszam do kontaktu. Projekt zakłada udział osób z niepełnosprawnościami, wykluczonymi lub zagrożonych wykluczeniem, żyjących bądź zagrożonych życiem w ubóstwie, dorosłych 18-64 i zamieszkujących MOF Olsztyn. Głównym celem projektu jesCzytaj więcej …

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI WARMIŃSKO- MAZURSKI ODDZIAŁ REGIONALNY ZAPRASZA DO PROJEKTU.

Projekt „Perspektywa” ma na celu wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, oddalonych od rynku pracy, w wieku 18-29 lat z terenu miasta Olsztyn oraz powiatu olsztyńskiego: gmin Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda, w podjęciu zatrudnienia. Uczestnik projektu może otrzymać formę wsparcia w postaci stażu zawodowego, kursu zawodowego lub kursu prawa jazdy. ZaCzytaj więcej …

FUNDACJA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekt adresowany jest do niepełnosprawnych, którzy: są mieszkańcami jednego z 6 województw: Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Śląskiego, Wielkopolskiego posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności są osobami pozostającymi bez zatrudnienia; nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projekCzytaj więcej …