AKTYWNY SAMORZĄD 2022

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie przy ul. Prostej 23 A zaprasza osoby niepełnosprawne do składania wniosków w ramach programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2022 roku. Moduł I – obszary A, B, C, D W programie możliwa jest pomoc w zakresie likwidacji barier utrudnCzytaj więcej …

REGULAMIN REALIZACJI ZADAŃ USTAWOWYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ

REGULAMIN REALIZACJI ZADAŃ USTAWOWYCH Z ZAKRESU   REHABILITACJI SPOŁECZNEJ Podstawa prawna: 1. Art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 poz. 573 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, ktCzytaj więcej …