PRAWDZIWA PRACA – NOWY PROJEKT Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

Projekt pt. „Prawdziwa praca” realizowany jest przez Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami. Projekt jest realizowany od 01.12.2021 r. do 31.05.2023 r. Okres realizacji Czytaj więcej …