AKTYWNY SAMORZĄD 2019 – MODUŁ I – Dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Aktualności

[poniedziałek, 19 sierpień 2019 12:38]

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie, uprzejmię informuje iż rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach programu Aktywny Samorząd   Moduł I obszr C zadanie 1.

     Pomoc jest adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

     Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 000zł, a minimalny udział własny w zakupie-10% ceny brutto wózka.

   Termin składania wniosków – do 10 października 2019 roku.

Szczegółowe informacje na temat warunków dofinansowania w ramach programu można
uzyskać w siedzibie Miejskiego Zespołu (pokój nr 5A, 6) i telefonicznie: 89 535 25 59 wew. 27,24,25, jak również na stronach internetowych: www.mzon.olsztyn.pl.

WNIOSKI DO POBRANIA W FORMIE ELETRONICZNEJ