BEZPŁATNE SZKOLENIA KADRY, WOLONTARIUSZY I OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OLSZTYNIE

Aktualności

[piątek, 08 czerwiec 2018 11:17]

Szanowni Państwo,

Olsztyński Tyflopunkt Fundacji Szansa dla Niewidomych zaprasza na bezpłatne szkolenia kadry, wolontariuszy i otoczenia osób niepełnosprawnych w ramach projektu:

 „Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych”

współfinansowanego ze środków PFRON.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in:

  • jak funkcjonuje osoba z dysfunkcją wzroku w przestrzeni społecznej i zawodowej,
  • jakich obsługiwać sprzęty pomocne w codziennym życiu osoby niewidomej,
  • jak profesjonalnie pomóc osobie niewidomej i słabowidzącej,
  • jak obsłużyć niewidomego interesanta,
  • jakie prawa i obowiązki przysługują osobie z niepełnosprawnością wzroku,
  • jak dostosować stanowisko pracy dla osoby niewidomej i słabowidzącej.

 Szkolenia będą prowadzone w małych grupach, zajęcia zostaną dostosowane do potrzeb uczestników.

Terminy szkoleń: 12-13.07.2018  lub 26- 27.07.2018

Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłaszania się mailowo:  olsztyn@szansadlaniewidomych.org z dopiskiem szkolenie Świat dotyku i dźwięku lub justyna.sobota@szansadlaniewidomych.org kamila.arnatowicz@szansadlaniewidomych.org  telefonicznie:695966540

 Projekt jest bezpłatnyi współfinansowany ze środków PFRON