PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KART PARKINGOWYCH

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności: * karty parkingowe wydane osobom niepełnosprawnym ( art.8 ust.4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym ) zachowują ważność do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orCzytaj więcej …

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021r.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021r. STANOWISKO DO SAMOSPISU OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2021R. W URZĘDZIE MIASTA OLSZTYNA – PUNKT OBSŁUGI KLIENTA PL. JANA PAWŁA II 1 W GODZINACH PONIEDZIAŁEK  8.15 – 15.45 WTOREK – PIĄTEK 7.45 – 15.15 CZYNNE JEST STANOWISKO DO SAMOSPISU. INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA ZE STANOWISKA UDZIELAMY TELEFONICZNIE. TELEFON: 089 527-Czytaj więcej …

Kampania społeczna Fundacji Avalon pod hasłem „Zbadaj się. Nie odkładaj!

W odpowiedzi na wyniki badań „Seksualność i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością ruchową”, 11 lutego Fundacja Avalon wystartowała akcją „Zbadaj się. Nie odkładaj!”. W mediach społecznościowych projektu Sekson publikowane będą krótkie filmy zachęcające do profilaktyki, a także korzystania z Mapy Dostępności Fundacji Avalon, na której osoby z niepełnosprawnościąCzytaj więcej …

ZAPRASZAMY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DO PROJEKTU

Firma MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp. k. wraz z Krajową Izbą Gospodarczą realizuje na zlecenie PFRON usługę kompleksowej rehabilitacji w ramach projektu pn.: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” nr POWR.02.06.00-0000057/17. MDDP Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie modelu kompleCzytaj więcej …

AKTYWNY SAMORZĄD w 2021 roku

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie kontynuuje w bieżącym roku realizację programu „Aktywny Samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program w całości finansowany jest ze środków PFRON. Cele szcCzytaj więcej …

ULGA REHABILITACYJNA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

1. Ulga rehabilitacyjna – odliczana jest od dochodu Ulga ta przysługuje Tobie, jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, w związku z wydatkami na cele rehabilitacyjne oraz wydatkami związanymi z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Z ulgi rehabilitacyjnej skorzystać można, jeśli: podatnik posiada status osoby niepełnospCzytaj więcej …

MIEJSKIEGO ZESPOŁU JI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OLSZTYNIE

W związku ze stale pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w naszym regionie, Miejski Zespół do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie uprzejmie informuje, że zostaje ograniczona możliwość wchodzenia do urzędu.        Do Państwa dyspozycji, w wejściu do budynku, stoi skrzynka podawcza w celu pozostawienia dokumentów do ich rozpCzytaj więcej …