DZIAŁALNOŚĆ PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Aktualności

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, tymczasowo zawieszona zostaje działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się w formie porad przez telefon i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.

ZAPISY

telefon: 507-410-198

od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 13.00

Przewidywany termin przywrócenia działania punktów – po zniesieniu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.