INFORMACJA MIEJSKIEGO ZESPOŁU DS. REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OLSZTYNIE

Aktualności

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie uprzejmie informuję, że od dnia 16 kwietnia 2020 roku funkcjonuję nowy adres e- mail: sekretariat@mzon.olsztyn.eu

Jednocześnie przypominamy, że wszelkie pytania można kierować również drogą elektroniczną  do Ośrodka Informacji dla Osób Informacji dla Osób Niepełnosprawnych  oion@mzon.olsztyn.eu