KWOTA ŚWIADCZENIA PIELEGNACYJNEGO W 2019 ROKU

Aktualności

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego w 2019 r.

W Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019. Zgodnie z tym aktem w przyszłym roku świadczenie pielęgnacyjne wyniesie 1583 zł.

W 2018 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1477 zł, od 2019  roku wzrośnie zatem o 106 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019 (M. P. z 2018 r., poz. 1099)

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2018 (M. P. z 2017 r., poz. 1014)

Informacja zaczerpnięta ze strony internetowej: https://www.infor.pl/