OŚRODEK WSPARCIA I TESTÓW W OLSZTYNIE ZAPRASZA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Aktualności
Wraz z rozpoczynającym się rokiem szkolnym zapraszamy do skorzystania z usług Ośrodka Wsparcia i Testów, który mieści się w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie przy ul. Turowskiego 1, pok. 13.
Grono ekspertów (psychologów, rehabilitantów, specjalistów w zakresie integracji sensorycznej, logopedów, surdopedagogów, tyflopedagogów, oligofrenopedagogów) oferuje specjalistyczne wsparcie, konsultacje oraz pomoc w doborze i wypożyczeniu nowoczesnego sprzętu wspierającego i asystującego dla osób z niepełnosprawnością. Specjaliści prowadzą również wstępny instruktaż i szkolenie na miejscu w zakresie obsługi sprzętu asystującego.
Warunkiem skorzystania z bezpłatnego wsparcia jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).
Ośrodek Wsparcia i Testów w Olsztynie przyjmuje interesantów w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 14:00-18:00.
Osoby zainteresowane mogą skorzystać również ze wsparcia w formie porady telefonicznej od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-10:30 oraz 14:00-18:00 pod numerem telefonu 📞786 141 515 lub 📞786 151 515.