INFORMACJA MIEJSKIEGO ZESPOŁU DS. REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OLSZTYNIE

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie uprzejmie informuję, że od dnia 16 kwietnia 2020 roku funkcjonuję nowy adres e- mail: sekretariat@mzon.olsztyn.eu Jednocześnie przypominamy, że wszelkie pytania można kierować również drogą elektroniczną  do Ośrodka Informacji dla Osób Informacji dla Osób Niepełnosprawnych  oion@mzon.oCzytaj więcej …

FEDERACJA FOS-a ZAPRASZA DO PROJEKTU USŁUGI DLA RODZIN I OSÓB ZALEŻNYCH

Projekt skierowany jest osób i rodzin, w których występują osoby zależne, zamieszkujące teren Olsztyna oraz gmin Stawiguda, Purda, Gietrzwałd, Jonkowo, Dywity i Barczewo (MOF Olsztyna) Jeśli opiekujesz się osobą zależną (niesamodzielną, potrzebującą stałej opieki lub pomocy w wykonywaniu codziennych czynności) i potrzebujesz: wsparcia specjalistów w zakresie informacji i edukacCzytaj więcej …

AKTYWNY SAMORZĄD” Moduł II

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie mający siedzibę przy ul. Prostej 23A zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym do składania wniosków w ramach programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „AKTYWNY SAMORZĄD” Moduł II,w którym możliwa jest pomoc finansowa w uzyskaniu wCzytaj więcej …

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W OLSZTYNIE ZAPRASZA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Instytut Studiów Podyplomowych Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych.Czytaj więcej …

WARMIŃSKO-MAZURSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAPRASZA DO PROJEKTU

CENTRUM AKTYWNOŚCI zostało powołane przez Sejmik na początku 2015r, obecnie rozwijamy jego działalność poprzez Projekt pt. „Centrum Aktywności III” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 11.1 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu rówCzytaj więcej …

WARMIŃSKO-MAZURSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAPRASZA DO BIURA KARIER

  Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie realizowanego na terenie województw: warmińsko-mazurskiego i pomorskiego od 1 lutego 2018 r. do marca 2021 r. Beneficjentami projektu mogą być osoby niepełnosprawne posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pozostającą bez zatrudnienia i w wieku aktCzytaj więcej …

DZIAŁALNOŚĆ PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, tymczasowo zawieszona zostaje działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się w formie porad przez telefon i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość. ZAPISY telefon: 507-410-198 od poniedziaCzytaj więcej …

WARMIŃSKO- MAZURSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OLSZTYNIE ZAPRASZA DO PROJEKTU

Zatrudnienie Wspomagane V – Trwa rekrutacja do projektu „Zatrudnienie Wspomagane” to cykl projektów pomagających zdobyć i utrzymać pracę, wykorzystujących metodę zatrudnienia wspomaganego. Pierwszy projekt został przez nas zrealizowany w 2015 roku. Naszymi działaniami objęliśmy już ponad 500 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W każdej edycji projektu osiągaliCzytaj więcej …

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej posiCzytaj więcej …