PORTAL INFORMACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH- system obsługi wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Aktualności

[środa, 03 październik 2018 09:40]

Celem projektu, w ramach którego powstał System SOW, jest zwiększenie dostępności pomocy oferowanej w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON, których realizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.

System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Pozwala na weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań, jak również na badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

  • uzyskanie informacji,
  • wypełnienie wniosku,
  • podpisanie i złożenie wniosku,
  • dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
  • zapoznanie się ze wzorem umowy,
  • rozliczenie dofinansowania.

System SOW poprzez różne kanały ma na celu dotarcie z informacją o możliwej pomocy do wszystkich osób potencjalnie zainteresowanych poprzez: portal informacyjny (źródło wiedzy), infolinię  (wsparcie techniczne), kreator (krok po kroku poprowadzi za rękę do właściwej formy wsparcia). Szeroka wiedza w jednym miejscu. Jest to wyczekiwany portal informacyjny gdzie osoba niepełnoprawna będzie mogła zasięgnąć wiedzy dotyczącej formy, pomocy dedykowanej różnego rodzaju niepełnosprawnościom.

  Portal ma być źródłem wiedzy aby dać możliwość  lepszego życia i funkcjonowania w społeczeńswie osobom niepełnosprawnym (https://portal-sow.pfron.org.pl/sow/). Baza wiedzy/INFORMATOR.