PROFESJONALNA BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Aktualności

O projekcie

Widzimy pilną potrzebę przeciwdziałania negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię Covid-19, w szczególności konsekwencjom zaniechania lub ograniczenia działań terapeutycznych. Chcemy objąć pomocą psychologiczną  osoby, które na tym tle doświadczają problemów ze zdrowiem psychicznym  wiążących się z lękiem, stresem i napięciem objawiającym się pod postacią somatyczną i utrudniającym normalne funkcjonowanie. Wsparcie udzielane jest przez psychologów za pośrednictwem bezpłatnego i anonimowego telefonu wsparcia oraz poradni mailowej. Dodatkowo organizowane będą zdalne grupy wsparcia porady psychologiczne oraz terapia indywidualna

Samotny mężczyzna w kurtce i czapce widziany od tyłu siedzi na ławce w mieście patrzą przed siebie. Aura ziomowa,

W ramach projektu prowadzimy bezpłatne wsparcie psychologiczne w formie:

 • Konsultacji telefonicznych pod numerem telefonu (22) 122 80 96 (w poniedziałki środy i piątki w godzinach 18- 20)
 • Porad mailowych pod adresem pomoc@psycholog-dla-ozn.pl
 • Terapii indywidualnej w formie spotkań on-line
 • Grup wsparcia (w grupach 6-10 osób) w formie spotkań on-line
 • Porady psychologiczne i doradztwo zawodowe

Konsultacja telefoniczna pozwala udzielić osobie zainteresowanej informacji, instrukcji i wyjaśnień dot. zjawiska psychologicznego (np.: silnego lęku, ataku paniki, depresji, myśli samobójczych) a także umożliwia pokierowanie osoby w zakresie dalszych czynności związanych z ochroną zdrowia psychicznego.

Wsparcie telefoniczne pozwala osobie dotkniętej problemem natury psychicznej łatwiej poradzić sobie z daną dolegliwością. Człowiek objęty wsparciem ma poczucie, że nie pozostaje sam ze sobą w trudnej sytuacji życiowej, na przykład w zakresie radzenia sobie ze stresem a także zostanie poinformowany o konkretnych metodach radzenia sobie w kryzysie psychicznym.

Terapia daje możliwość leczenia konkretnych zaburzeń psychicznych oraz pracy nad różnorodnymi trudnościami natury psychicznej

Grupy wsparcia prowadzone w formie spotkań video są kolejną formą pracy z osobami doświadczającymi problemów psychicznych. Daje ona możliwość wymiany doświadczeń i wsparcia w grupie osób przezywających podobne trudności. W trakcie spotkań psycholog uczy sposobów radzenia sobie z lękiem i prowadzi psychoedukacje.

Kto może skorzystać z pomocy?

 • osoby z niepełnosprawnościami na różnym tle doświadczające nadmiernego lęku,
 • osoby z grupy ryzyka w związku z występowaniem koronawirusa,
 • osoby o skłonności do nadmiernego przeżywania lęku,
 • osoby starsze i samotne,
 • osoby z trudną sytuacją finansową, których nie stać na korzystanie z  płatnej pomocy psychologicznej,
 • wszyscy, którzy z rożnych powodów nie mogą skorzystać z tradycyjnej, stacjonarnej opieki psychologicznej.

Informacja zaczerpnięta ze strony internetowej

pomoc-psychologiczna-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia

Zapisy na grupę wsparcia i terapię indywidualną

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

Logotyp Państwowego Funduszu osób niepełnosprawnych