PROGRAM UŁATWIEŃ W DOSTĘPIE DO REHABILITACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Aktualności

O programie ułatwień w dostępie do rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych

Gmina Olsztyn przystąpiła do opracowania i realizacji programu przeznaczonego dla niepełnosprawnych mieszkańców Olsztyna. Program będzie realizowany przez, między innymi, Olsztyńską Kartę Miejską (OKM), która będzie upoważniała do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

Realizacją programu zajmie się wyłoniona w konkursie organizacja pozarządowa, która od 1 stycznia 2018 roku będzie zarządzała programem, wyposażenia naszych mieszkańców z niepełnosprawnościami w Olsztyńska Kartę Miejską.

Program Olsztyńska Karta Miejska rozpoczyna się 1 stycznia 2018 r. Kampania informacyjna realizowana w grudniu 2017 ma za zadanie poinformować mieszkańców Olsztyna o zasadach i możliwościach podróżowania środkami komunikacji miejskiej
z ulgami, jakie zapewnia Gmina Olsztyn swoim mieszkańcom.

Pytania i odpowiedzi

Kto będzie objęty programem ułatwień w dostępie do rehabilitacji (bezpłatnych przejazdów)?

Osoby uprawnioneDokument potwierdzający uprawnienie
Osoby całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji lub niepełnosprawne w stopniu znacznym lub inwalidzi I grupy Opiekun (w wieku powyżej 13 lat) osoby całkowicie niezdolnej do pracy i niezdolnej do samodzielnej egzystencji  Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub dokument stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji wydany przez uprawniony organ RP (wzór t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1110 lub orzeczenie) lub orzeczenia stwierdzające inwalidztwo I grupy
Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia, nieuczęszczające do szkół specjalnych Opiekun dziecka z niepełnosprawnością, nieuczęszczającego do szkoły specjalnej – legitymacja szkolna lub przedszkolna dziecka niepełnosprawnego (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 170) lub dla osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, – legitymacja dziecka niepełnosprawnego lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (wzór t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1110) – imienne zaświadczenie wydane przez przedszkole, placówkę opiekuńczo – wychowawczą, ośrodek rehabilitacyjno – wychowawczy, ośrodek terapii lub opieki zdrowotnej, uprawniający do przejazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do placówki, która wystawiła zaświadczenie po dowiezieniu uprawnionego dziecka do placówki lub po jego odebraniu z placówki w ciągu godziny od jej otwarcia lub zamknięcia określonych w zaświadczeniu
Osoby z naruszoną sprawnością narządów ruchu lub wzrokuDokument stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy z powodu stanu narządu ruchu lub wzroku lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu ruchu lub wzroku (wzór t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1110 lub orzeczenie) lub inwalidztwo II grupy
  1. Czy od 1 stycznia 2018 roku osoby niepełnosprawne będą musiały płacić za przejazdy komunikacją miejską w Olsztynie?

Olsztynianie, którzy są grupą objętą programem (tabela pkt 1) nie będą płacić za przejazdy komunikacją miejską w Olsztynie.

Jako osoba niepełnosprawna poruszam się z opiekunem, czy on też będzie miał Kartę?

Tak, razem z Kartą dla osoby niepełnosprawnej wydajemy również Olsztyńską Kartę Miejską dla opiekuna. Aby ułatwić poruszanie się z różnymi opiekunami będzie to karta na okaziciela.

Mam już Olsztyńską Kartę Miejską, czy muszę ją wymienić na nową?

Jeżeli jesteś już posiadaczem Olsztyńskiej Karty Miejskiej, zgłoś się po 1 stycznia 2018 r. do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta w celu uzupełnienia karty o nowy bilet bezpłatny.

Jestem niepełnosprawnym studentem, czy mi też przysługuje bezpłatny bilet?

Programem objęty jest również każdy student zameldowanemu w Olsztynie, również na pobyt czasowy.

Czy trzeba będzie kasować bilety lub karty?

Osoby objęte programem nie będą kupować biletów ani ich kasować, wystarczy że będą mieli przy sobie Olsztyńską Kartę Miejską, którą będą okazywać tylko w przypadku kontroli.

Czy osobom niepełnosprawnym grożą po 1 stycznia jakieś kary lub mandaty?

Osoby niepełnosprawne nie będą płacić żadnych kar ani mandatów, ponieważ będą grupą objętą programem ułatwień w dostępie do rehabilitacji.

Rzadko wychodzę z domu, mam problemy z poruszaniem się. W jaki sposób mogę zdobyć Olsztyńską Kartę Miejską?
Do każdej osoby niepełnosprawnej, która nie może się poruszać, nie wychodzi z domu, lub po prostu nie jest w stanie odwiedzić punktu z kartami przyjedziemy z kartą i załatwimy formalności. Prosimy o kontakt telefoniczny:

telefon: 89 522 28 21

W jaki sposób będzie można zdobyć wniosek o wydanie Olsztyńskiej Karty Miejskiej oraz gdzie i w jaki sposób należy go złożyć?

Wniosek można pobrać ze strony internetowej lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Olsztyna, gdzie można go złożyć. Wniosek można też przesłać pocztą na adres Urzędu.

Urząd Miasta Olsztyna

Biuro Obsługi Klienta

Pl. Jana Pawła II 1

10-101 Olsztyn

Szersze informacje oraz wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej

https://www.olsztyn.eu/senior/olsztynska-karta-seniora/o-programie.html

Złożyłem wniosek o wydanie Olsztyńskiej Karty Miejskiej, ale jeszcze jej nie dostałem.     Czy muszę płacić za przejazd?Składając wniosek każda osoba otrzyma potwierdzenie, które będzie upoważniało do bezpłatnych przejazdów do czasu wymiany tego potwierdzenia na kartę (pozwoli to uniknąć jakichkolwiek kłopotów w pierwszych dniach stycznia).

Nie dotarły do mnie informacje o programie, nie mam karty, kuponu. Czy dostanę mandat i będę musiał zapłacić karę?

Jeśli osoba nie będzie posiadała karty lub potwierdzenia złożenia wniosku, po prostu otrzyma od kontrolera ulotkę, dokąd może się zgłosić lub co zrobić by kartę mieć.

Od kiedy będzie wydawana Olsztyńska Karta Miejska?

Karta będzie wydawana od 1 stycznia 2018 r.

Czy mogę poprosić o pomoc w uzyskaniu Olsztyńskiej Karty Miejskiej rodzinę albo sąsiadów?

Formalności może załatwić każda wskazana we wniosku osoba. Pomoc rodziny, przyjaciół czy bliskich mile widziana! We wniosku znajduje się miejsce na ewentualne wskazanie osoby upoważnionej.

Dlaczego muszę wypełniać i składać wniosek? Nie możecie mi po prostu przysłać karty?

Wniosek jest konieczny ponieważ karty są imienne i z powodu danych osobowych powinniśmy mieć zgodę właściciela karty na użycie jego danych. Wniosek jest bardzo prosty i łatwy do wypełnienia.

Czy przed złożeniem wniosku muszę iść do fotografa i zrobić zdjęcie?

Karta jest bez zdjęcia! Zrezygnowaliśmy z tej formy identyfikacji, by uprościć procedurę. Jednak jeżeli chcecie Państwo mieć kartę ze zdjęciem, proszę je dołączyć do wniosku.

Do kiedy można będzie złożyć wniosek o wydanie karty i ją uzyskać?

Karty będziemy wydawać od 1 stycznia 2018 r. tak długo, jak to będzie potrzebne.

Kto będzie czuwać nad programem skierowanym osób niepełnosprawnych?

Do przeprowadzenia wszystkich czynności zaprosiliśmy organizacje pozarządowe. Pod koniec roku wyłonimy jedną, która w tych działaniach będzie nas wspierać i realizować program ułatwień w dostępie do rehabilitacji.

Po co wprowadzacie Olsztyńską Kartę Miejską dla osób niepełnosprawnych?

Karta Miejska pozwoli na utrzymanie dotychczasowych ulg na przejazdy komunikacją miejską.

Ile będzie mnie kosztować Olsztyńska Karta Miejska dla osób niepełnosprawnych?

Karta jest bezpłatna.

Nie mieszkam w Olsztynie, czy dla mnie też przejazdy będą bezpłatne?

Program skierowany jest do mieszkańców Olsztyna. Pozostałe osoby niepełnosprawne wymienione w tabeli w pkt 1, nie będące mieszkańcami Olsztyna będą objęte zniżką 98%.

Bilet miesięczny na okaziciela będzie można kupić w biletomacie za 2,60 zł.