Projekt „Postaw na swój sukces”. FUNDACJA SZANSA DLA OSÓB NIEWIDOMYCH ZAPRASZA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Aktualności

Cel główny projektu:

Nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji w zakresie języków obcych lub ICT przez minimum 175 osób dorosłych powyżej 18 roku życia (105 Kobiet, 70 Mężczyzn), należących do grup defaworyzowanych (osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby powyżej 50 roku życia), które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego – poprzez udział w szkoleniach językowych lub ICT zakończonych certyfikowanymi egzaminami zewnętrznymi w okresie do końca XII 2020 r.

Szersze informację i formularz zgłoszeniowy

http://postawnasukces.pl/