REKRUTACJA DO PROJEKTU: CENTRUM AKTYWNOŚCI II

Aktualności

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami poprzez aktywne włączenie w życie społeczne, kulturalne przy wsparciu Trenera Aktywności. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, zamieszkującą miasto Olsztyn lub powiaty: olsztyński, ostródzki, szczycieński, w wieku 18 – 64 lata, nieaktywną zawodowo zgłoś się do nas!

Oferujemy bezpłatnie:

 • wsparcie indywidualne Trenera Aktywności przez cały okres udziału w projekcie
 • kompleksowe doradztwo psychologiczne i całożyciowe (spotkania indywidualne i grupowe)
 • wsparcie tłumacza języka migowego oraz asystenta osoby z niepełnosprawnością
 • dodatkowe wsparcie specjalistów
 • ciekawe zajęcia wyjazdowe (wyjazdy integracyjne z elementami edukacyjno – zawodowymi)
 • pakiet aktywizacyjny (pula środków finansowych do wykorzystania według potrzeb uczestnika)
 • indywidulnie dopasowane szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • wsparcie w poszukaniu zatrudnienia
 • osobom gotowym do podjęcia pracy zawodowej oferujemy wsparcie Trenera w oparciu o metodę zatrudnienia wspomaganego
 • osobom dojeżdżającym spoza Olsztyna zwrot kosztów dojazdu

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! Skontaktuj się z nami!

Biuro Projektu:

Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 11/17 pok. 107, 105
10-575 Olsztyn

e-mail: centrumaktywnosci.olsztyn@wp.pl

tel./fax (89) 523 84 01
kom. 504 225 595

Karta zgłoszeniowa do pobrania: karta zgłoszeniowa CA II

Projekt „Centrum Aktywności IIi dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie 11.01.01 „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”.

INFORMACJA ZACZERPNIĘTA ZE STRONY INTERNETOWEJ:  http://wmson.pl/