STOWARZYSZENIE ,,NOWE SKRZYDŁA” – POMOC PSYCHOLOGICZNA W OLSZTYNIE

Aktualności

O Nas

Stowarzyszenie Nowe Skrzydła skupia swoje działania na pomocy społecznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej dla osób zamieszkałych na terenie miasta Olsztyn oraz na terenie powiatu olsztyńskiego.

Pomagamy osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej. Nasze stowarzyszenie stwarza warunki do konsultacji psychologicznej i w razie potrzeby organizuje specjalistyczną pomoc w zakresie psychoterapii. Jesteśmy autorami warsztatów rozwoju osobistego i twórcami projektów zbiórek na rzecz pomocy materialnej dla dzieci i osób dorosłych.

Poniżej przedstawiamy statutowe cele działania naszego stowarzyszenia:

1. POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB.
2. POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPEUTYCZNA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH.
3. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE LECZENIA I TERAPII DESTRUKCYJNYCH NAŁOGÓW. 4. DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA OSOBY NIEULECZALNIE CHORE (NP. AIDS, NOWOTWORY, SM ITP.) MAJĄCA NA CELU POLEPSZENIE JAKOŚCI ICH ŻYCIA.
5. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM ORAZ POMOC OFIAROM PRZEMOCY I PATOLOGII SPOŁECZNYCH.
6. DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
7. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, A SZCZEGÓLNIE AKTYWNEGO I ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA, KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI.
8. PRZECIWDZIAŁANIE DZIAŁAŃ W DZIEDZINIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, REHABILITACJI, RESOCJALIZACJI.
9. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ POKOJU, DOBRA POWSZECHNEGO, ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ROZWOJU KULTURY ORAZ KOMUNIKACJI MIĘDZY KULTURAMI NARODÓW ŚWIATA.
10. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA SZCZEGÓLNIE ZACHĘCANIE DO NIESIENIA POMOCY INNYM, INSPIROWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HUMANITARNEJ I DOBROCZYNNEJ.
11. INSPIROWANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OBYWATELI ORAZ WSPIERANIE DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.
12. UPOWSZECHNIANIE I WPROWADZANIE W ŻYCIE IDEI DEMOKRACJI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA I SWOBÓD OBYWATELSKICH.

Sesje psychoterapeutyczne

Oferujemy sesje terapii dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Preferujemy także sesje rodzinne i grupowe. Pierwsze spotkanie ma formę konsultacji psychologicznej i jej celem jest zapoznanie się z sytuacją, w której znalazła się osoba szukająca wsparcia.

Kolejne spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Ilość następujących po sobie sesji zależy od potrzeb „klienta”. Podczas kolejnych sesji, psycholog skupia się na tematach ważnych dla klienta i pomaga mu w określeniu potrzeb oraz wypracowaniu sposobów, dzięki którym klient osiąga opracowane podczas konsultacji cele terapii.

Pomoc psychologiczna

Oferujemy pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych świadczoną przez doświadczonych psychologów w naszym gabinecie w Olsztynie.

Pomagamy w następujących sytuacjach kryzysowych:

  • wsparcie psychologiczne w rozwiązywaniu zaistniałych problemów
  • poprawa relacji w związku i rodzinie
  • samookaleczenia i zaburzeniach odżywiania
  • borykanie się ze skutkami depresji, nerwicy, lęków, traum i ataków paniki
  • przepracowanie myśli i prób samobójczych
  • przerwanie łańcucha przemocy fizycznej i psychicznej
  • odchodzenie od destrukcyjnych nawyków i nałogów
  • poczucie odrzucenia i niskiej samooceny
  • łagodzenie skutków wypalenia zawodowego

 

Kontakt

Stowarzyszenie „Nowe Skrzydła”
Ul. Kopernika 45/15
10-512 Olsztyn

TEL: 504 913 112

W celu ustalenia terminu spotkania osobistego lub konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt telefoniczny, sms lub e-mail.

E-mail: noweskrzydla@gmail.com

Budynek (obok poczty i DH Manhattan) przy ulicy Kopernika 45 w Olsztynie, w którym znajduje się nasz gabinet (1 piętro / po prawej / lokal nr 15).

Informacja zaczerpnięta ze strony internetowej: https://www.noweskrzydla.pl/.