TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI WARMIŃSKO- MAZURSKI ODDZIAŁ REGIONALNY ZAPRASZA DO PROJEKTU.

Aktualności

Projekt „Perspektywa” ma na celu wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, oddalonych od rynku pracy, w wieku 18-29 lat z terenu miasta Olsztyn oraz powiatu olsztyńskiego: gmin Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda, w podjęciu zatrudnienia. Uczestnik projektu może otrzymać formę wsparcia w postaci stażu zawodowego, kursu zawodowego lub kursu prawa jazdy. Zadaniem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz wsparcie w odnalezieniu się na obecnym rynku pracy i podjęcie stabilnego zatrudnienia. Projekt jest skierowany do osób, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznych. Udział w projekcie jest bezpłatny. Obecnie poszukujemy osoby z niepełnosprawnością do czwartej edycji projektu, która rozpoczęła się 16.09.2021.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji:

Trener osobisty/pracy – Karolina Zalewska, tel. 696 676 933.

Animator lokalny – Anna Zimowska-Kryczka, tel. 535 996 108.