TURNUSY REHABILITACYJNE DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Aktualności

[czwartek, 02 styczeń 2020 10:08]

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, uprzejmie informuje że od dnia 2 stycznia 2020 roku są wydawane i przyjmowane wnioski na turnusy rehabilitacyjne dla osoby niepełnosprawnej.

Wnioski można składać w pokoju numer 5A(Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych), lub 6,8 na I piętrze.

Wniosek do pobrania w formie elektronicznej

Wnioski o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

1. Do wniosków należy dołączyć kserokopie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

2. kserokopie dokumentów potwierdzające dochody netto we wspólnym gospodarstwie domowym z ostatniego kwartału roku (październik, listopad, grudzień 2019),

3. kserokopie legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenie ze szkoły dotyczące kontynuacji nauki (dotyczy młodzieży od 16 do 24 roku życia).

DOKUMENTY NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!!