TURNUSY REHABILITACYJNE DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Aktualności

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, uprzejmie informuje że od dnia 4 stycznia 2021 roku są wydawane i przyjmowane wnioski na turnusy rehabilitacyjne dla osoby niepełnosprawnej.

Wniosek do pobrania w formie elektronicznej

Wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

skierowanie_na_turnus rehabilitacyjny

1. Do wniosków należy dołączyć kserokopie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
2. kserokopie dokumentów potwierdzające dochody netto we wspólnym gospodarstwie domowym z ostatniego kwartału roku (październik, listopad, grudzień 2020),
3. kserokopie legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenie ze szkoły dotyczące kontynuacji nauki (dotyczy młodzieży od 16 do 24 roku życia).

DOKUMENTY MOŻNA ZOSTAWIĆ W SKRZYNCE PODAWCZEJ W PRZEDSIONKU URZĘDU LUB WYSŁAĆ NA ADRES MIEJSKIEGO ZESPOŁU.

BARDZO PROSIMY O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW!!.