WARMIŃSKO- MAZURSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNY W OLSZTYNIE ZAPRASZA DO PROJEKTU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Aktualności

[środa, 07 sierpień 2019 11:32]

Projekty: Asystent – szansa na niezależne życie osób z niepełnosprawnościami

CELEM PROJEKTU jest zwiększenie samodzielności osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności poprzez usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, tłumacza języka migowego, doradcy całożyciowego, prawnika, psychologa oraz specjalisty ds. aktywizacji społecznej. Dodatkowym wsparciem są również zajęcia w mini świetlicy. Poprzez te działania pomagamy uczestnikom rozwijać umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania, komunikowania się z otoczeniem oraz odnajdywania się w różnych rolach społecznych.

UCZESTNICY: Pełnoletnie osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów (wzrok, słuch).

OKRES REALIZACJI: kwiecień 2019 r. – czerwiec 2022 r.

MIEJSCE DZIAŁAŃ: miasto Olsztyn, gmina Stawiguda.

Centrum Asystentury Osobistej Osób Niepełnosprawnych pracuje 5 dni w tygodniu od godziny 8.00 do 17.00 przez 12 miesięcy w roku. Asystenci świadczą usługi 5 dni w tygodniu w godzinach 8.00-21.00 (poniedziałek-piątek) oraz w koniecznych sytuacjach w soboty i niedziele.

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane w biurze projektu:

Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie,

AL. M.J. Piłsudskiego 11/17, pok. 107, 10-575 Olsztyn

tel./fax 89 523 84 01

kom. 506 602 669

e-mail: asystent.sejmik@wp.pl 

Realizacja projektu odbywa się we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynie, Miejskim Zespołem ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stawigudzie.

Kartę zgłoszeniowa można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty e-mail – wymagany podpis na karcie zgłoszeniowej.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Czym są usługi asystenckie?

Usługi asystenckie są wsparciem, mającym na celu kompensację trudności w poruszaniu się, komunikowaniu oraz wymianie informacji, których doświadczają osoby z niepełnosprawnością. Praca asystenta może obejmować pomoc w:

  • przemieszczaniu się w wybrane miejsce
  • skutecznym komunikowaniu się z otoczeniem
  • załatwianiu spraw codziennych i urzędowych
  • korzystaniu z oferty edukacyjnej, kulturalnej, sportowej i turystycznej
  • aktywizacji zawodowej
  • korzystaniu z różnych źródeł informacji, w czytaniu, prowadzeniu korespondencji
  • korzystaniu z dostępnych na rynku form wsparcia z zakresu rehabilitacji społecznej.

>Karta zgłoszeniowa do projektu

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystepnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym” Kwota dofinansowania: 947 704,00 zł