WARMIŃSKO- MAZURSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNY W OLSZTYNIE ZAPRASZA DO PROJEKTU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Aktualności

[wtorek, 13 sierpień 2019 09:25]

„Zatrudnienie Wspomagane V” – projekt prozatrudnieniowy Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych dofinansowany przez PFRON. 

 Projekt kierowany jest do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim. Celem projektu jest pomoc uczestnikom projektu w znalezieniu, podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia.

 W projekcie wykorzystywana jest metoda zatrudnienia wspomaganego – osoby z niepełnosprawnościami, uczestnicy projektu, uzyskują w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej profesjonalne, kompleksowe wsparcie trenera pracy i psychologa.

 Realizacja projektu rozpoczęła się w kwietniu 2019 roku. W pierwszym roku planowane jest objęcie aktywizacją społeczno-zawodową 20 osób z województwa warmińsko-mazurskiego. Projekt realizowany będzie w trzech edycjach, w okresie 01.04.2019 r.-31.03.2022 r.

 Zatrudnienie wspomagane realizujemy po to, aby osiągać następujące rezultaty: 

 – uczestnik projektu znajduje i utrzymuje pracę na rynku pracy,

– uczestnik projektu staje się cenionym pracownikiem i współpracownikiem, pełnoprawnym członkiem zespołu,

– jako pracownik ma możliwość rozwijania kariery zawodowej.

 Proces zatrudnienia wspomaganego polega na ścisłej współpracy trenera pracy z pracodawcą, ułatwia pracodawcy zatrudnienie odpowiednich kandydatów i oferuje wsparcie podczas wdrożenia nowego pracownika na stanowisku pracy.

 Możliwe formy wsparcia:

  1. Indywidualna praca z trenerem pracy, również na stanowisku pracy, w początkowym okresie nowej pracy,
  2. Indywidualne oraz grupowe wsparcie psychologiczne, dostosowane do specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych, obejmujące takie tematy jak: asertywność, komunikacja, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem i konfliktem. 
  3. Indywidualna diagnoza praktycznych umiejętności zawodowych w rzeczywistych bądź symulowanych warunkach pracy, kilkudniowe próby pracy – sprawdzenie się na różnych stanowiskach pracy.
  4. Szkolenia zawodowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb.
  5. Staże zawodowe, 3 miesięczny okres stażu ma pozwolić na pozyskanie miejsca pracy.
  6. Zatrudnienie oraz monitoring pracy w zakładzie pracy celem utrzymania miejsca pracy. 

Dodatkowo osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać ze wsparcia asystenta funkcjonalnego, np. osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby niewidome (przewodnik), osoby niesłyszące (tłumacz języka migowego). 

Uczestnicy zamiejscowi otrzymają zwrot kosztu dojazdu, stażyści oraz osoby uczestniczące w szkoleniach  – stypendia stażowe i szkoleniowe. 

 Projekt realizowany jest zgodnie ze standardami Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego, z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń Sejmiku.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Olsztyna i powiatu olsztyńskiego, ostródzkiego, szczycieńskiego, mrągowskiego, nidzickiego, lidzbarskiego, działdowskiego. Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 18- 64 lata, z różnymi rodzajami niepełnosprawności, niezatrudnione, w tym długotrwale bezrobotne, chcące podjąć zatrudnienie.

 Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt współfinansowany ze środków województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, mogą uzyskać dodatkowe informacje w biurze projektu:

Olsztyn: Al. Marszałka J. Piłsudskiego 11/17 pok. 107 i 109, e-mail: zw.sejmik@wp.pl, tel./faks 89 523-84-01, tel./sms 504 830 584.