WARMIŃSKO-MAZURSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OLSZTYNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Aktualności

[wtorek, 05 luty 2019 10:54]

Rekrutacja do projektu Centrum Aktywności II

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami poprzez aktywne włączenie w życie społeczne, kulturalne przy wsparciu Trenera Aktywności. 

Jeśli jesteś osobą:

  •  z niepełnosprawnością,

·         zamieszkującą miasto Olsztyn lub powiaty:

–  olsztyński

–  ostródzki

–  szczycieński

  • w wieku 18 – 64 lata,
  • nieaktywną zawodowo

zgłoś się do nas.

Oferujemy bezpłatnie:

– wsparcie indywidualne Trenera Aktywności przez cały okres udziału w projekcie

– kompleksowe doradztwo psychologiczne i całożyciowe (spotkania indywidualne i grupowe)

– wsparcie tłumacza języka migowego oraz asystenta osoby z niepełnosprawnością

– dodatkowe wsparcie specjalistów

– ciekawe zajęcia wyjazdowe (wyjazdy integracyjne z elementami edukacyjno – zawodowymi)

– pakiet aktywizacyjny (pula środków finansowych do wykorzystania według potrzeb uczestnika)

– indywidulnie dopasowane szkolenia zawodowe

– staże zawodowe

– wsparcie w poszukaniu zatrudnienia

– osobom gotowym do podjęcia pracy zawodowej oferujemy wsparcie Trenera w oparciu o metodę zatrudnienia wspomaganego

– osobom dojeżdżającym spoza Olsztyna zwrot kosztów dojazdu

 Skontaktuj się z nami !

Projekt „Centrum Aktywności IIi” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie 11.01.01 „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !

 Biuro Projektu:

Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 11/17 pok. 107, 105
10-575 Olsztyn

e-mail: centrumaktywnosci.olsztyn@wp.pl

tel./fax (89) 523 84 01
kom. 504 225 595.

Informacja zaczerpnięta ze strony internetowej http://www.wmson.eu/?