WARMIŃSKO-MAZURSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OLSZTYNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Aktualności

[środa, 30 styczeń 2019 10:38]

Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie 

BIURO KARIER

realizowanego na terenie województw:

warmińsko-mazurskiego i pomorskiego

od 1 lutego 2018 r. do marca 2021 r. 

Beneficjentami projektu mogą być osoby niepełnosprawne posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pozostającą bez zatrudnienia i w wieku aktywności zawodowej.

Celem projektu jest:

  •  wprowadzenie osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy,
  •  zwiększenie aktywności zawodowej i wiedzy o przysługujących prawach  i obowiązkach osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy,
  •  umożliwienie kontaktu osobom niepełnosprawnym  z pracodawcami.

Uczestnikom zapewniamy bezpłatnie:

     – poradnictwo psychologiczne i doradztwo zawodowe,
     – przygotowanie Indywidualnych Planów Działań – planów drogi życiowej i zawodowej,
     – wsparcie pośrednika pracy – aktywne poszukiwanie pracy na otwartym rynku,
     – warsztaty aktywizujące z doradcą zawodowym i psychologiem,
     – szkolenia zawodowe dla części beneficjentów,
     – wsparcie specjalisty ds. aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
     – giełdy pracy

Ponadto uczestnicy projektu otrzymują:

     – zwrot kosztów dojazdów na zajęcia dla osób spoza Olsztyna i Gdańska. 

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły. Formularz zgłoszenia można wypełnić i złożyć w biurach projektu lub wysłać drogą elektroniczną.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

WARMIŃSKO- MAZURSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

al. M.J. Piłsudskiego 7/9 pok. nr 14
10-575 Olsztyn
Tel.: 89 523 22 14
e-mail: biurokarier.olsztyn@wp.pl

Informacja zaczerpnięta  ze strony internetowej:http://www.wmson.eu/