WARMIŃSKO-MAZURSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAPRASZA DO BIURA KARIER

Aktualności Bez kategorii

 

Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie realizowanego na terenie województw: warmińsko-mazurskiego i pomorskiego od 1 lutego 2018 r. do marca 2021 r.

Beneficjentami projektu mogą być osoby niepełnosprawne posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pozostającą bez zatrudnienia i w wieku aktywności zawodowej.

Wszystkich Państwa  zachęcamy do kontaktów z doradcami drogą  mailową i telefoniczną:
OLSZTYN – biurokarier.olsztyn@wp.pl , tel. 503 160 731
Doradztwo zawodowe
konsultacje telefoniczne – Agnieszka Lisikiewicz
wtorek, czwartek w godzinach 10.00-14.00
tel. 501 928 986
Informacja zaczerpnięta ze strony internetowej: http://wmson.pl/