WSPARCIE STUDENTÓW ZE SPEKTRUM AUTYZMU NA UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO – MAZURSKIM W OLSZTYNIE

Aktualności

Koordynacja wsparcia edukacyjnego studentów w spektrum autyzmu.

Koordynator/specjalista ds. wsparcia edukacyjnego osób w spektrum autyzmu w UWM w Olsztynie prowadzi konsultacje, spotkania, szkolenia itp. ze studentami oraz pracownikami UWM w celu stworzenia studentom i doktorantom z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Funkcję koordynatora ds. studentów z zaburzeniami za spektrum autyzmu pełni w naszej Uczelni dr Bożena Chrostowska

Studenci i pracownicy UWM w Olsztynie mogą umówić się na spotkanie on-line (MS Teams) z koordynatorem.

W celu umówienia się na spotkanie online prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy

tel.  513 144 504

e-mail: b.chrostowska@uwm.edu.pl

Informacja zaczerpnięta ze strony internetowej:

http://www.uwm.edu.pl/bon/content/jednorazowa-zmiana-dy%C5%BCuru-dr-bo%C5%BCeny-chrostowskiej