WYŻSZE ŚWIADCZENIA RODZINNE OD 1 LISTPADA 2018 ROKU

Aktualności

[piątek, 02 listopad 2018 08:10]

Świadczenia rodzinne będą wyższe od 1 listopada 2018 roku. Po raz pierwszy od 12 lat wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny. Wyższe będą też świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, które nie były podnoszone od momentu ich wprowadzenia. Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie świadczeń rodzinnych 2018/2019.

Na mocy rozporządzenia od 1 listopada wysokość świadczeń rodzinnych będzie następująca: zasiłek pielęgnacyjny –184,42 złoty (podwyżka o 31,42 zł) specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 złotych (podwyżka o 100 zł) zasiłek dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej – 620 złotych (podwyżka o 100 zł)


Zasiłek pielęgnacyjny 2019
  Zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie także w listopadzie 2019 roku. Rada Ministrów zdecydowała, że w przyszłym roku będzie wynosił 215,84 zł. Będzie to więcej o 31,42 zł   Kryteria dochodowe świadczeń rodzinnych   Rozporządzenie nie zmieniło kryteriów dochodowych, które uprawniają do pobrania zasiłku rodzinnego. Od listopada: ogólne kryterium dochodowe wyniesie – 674 zł kryterium dochodowe rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł

Świadczenia rodzinne 2018

 Pozostałe kwoty zasiłków pozostaną bez zmian.

Zasiłki 2018: jednorazowa zapomoga związana z urodzeniem dziecka – 1922 zł zasiłek na dziecko do 5 lat – 95 zł co miesiąc zasiłek na dziecko w wieku 6-18 zł – 124 zł zasiłek na dziecko w wieku 19-24 – 135 zł

Kwoty dodatków 2018: dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1 tys. zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5. roku życia – 90 zł, a powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 110 zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł, a na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1 tys. zł, świadczenie rodzicielskie – 1 tys. zł.

Źródło: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

http://www.gazetaprawna.pl/
https://dziennikzachodni.pl/