ZAPRASZAMY DO PROJKTU FOLM – Z NATURY DO RYNKU PRACY.

Aktualności

[wtorek, 17 wrzesień 2019 10:50]

OD NATURY DO RYNKU PRACY

“Model rozwoju społecznego i osobistego poprzez uczenie się na świeżym powietrzu”

Projekt FOLM (Od natury do rynku pracy), to model kształcenia na zewnątrz, który pomoże zaktywizować 990 osób bez wykształcenia, bez zatrudnienia oraz bez szkolenia (NEETs  -No Education, Employment, Training) w trzech europejskich regionach: Cantabria (Hiszpania), Warmia i Mazury (Polska) i Mid West (Irlandia).

Celem projektu jest rozwinięcie umiejętności życiowych i zawodowych, tak aby jego uczestnicy mogli stać się aktywni na rynku pracy i zmotywowani do kontynuowania nauki. Projekt jest adresowany do ludzi młodych w wieku 20-29 lat.

Dzięki skutecznej i opracowanej przez Uniwersytet w Edynburgu metodzie kształcenia, uczestnicy projektu skorzystają z  innowacyjnych środków, które pomogą im odnaleźć ukryte talenty, mocne strony, wzmocnią umiejętności miękkie – jak poczucie własnej wartości i wzmocnią postawę wobec zatrudnienia. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne!!. Zapewniamy sprzęnt ekwpiunek oraz wyżywenie podczas wyjść plenerowych. Kolejne grupy do których można dołaczyć ruszają 16 września, 30 września 2019 roku i będą podawane na stronie internetowej https://www.folmweb.com/pl/.

Więcej informacji znajdą Państwo na stroinie intermetowej https://www.folmweb.com/pl/. oraz pod numerem telefonu 698-345-652 folm.rekrutacja@banikzywnosci.pl