ZAPRASZAMY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DO PROJEKTU

Aktualności

Firma MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp. k. wraz z Krajową Izbą Gospodarczą realizuje na zlecenie PFRON usługę kompleksowej rehabilitacji w ramach projektu pn.: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” nr POWR.02.06.00-0000057/17. MDDP

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji, ułatwiającej osobom niepełnosprawnym podejmowanie aktywności społecznej, zawodowej przy wsparciu psychospołecznym a następnie zatrudnienie lub powrót na rynek pracy. Będę zobowiązana za nawiązanie współpracy ze mną  oraz wskazanie potencjalnych uczestników, którzy chcieliby skorzystać z takiego wsparcia. Może warto by zorganizować spotkanie w formie on-line dla potencjalnych uczestników celem przybliżenia celów kompleksowej rehabilitacji. Jesteśmy w stanie zorganizować takie spotkanie w dogodnym dla Państwa terminie.

Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania na stronach internetowych projektu gdzie również można uzyskać więcej informacji:

https://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/