ZAPRASZAMY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DO REGIONALNEGO OŚRODKA WSPARCIA I TESTÓW W OLSZTYNIE

Aktualności

Fundacja Modrak z Olsztyna, jako pierwsza podpisała umowę z PFRON na utworzenie i prowadzenie regionalnego Ośrodka Wsparcia i Testów sprzętu wspomagającego osoby z niepełnosprawnościami

O Fundacji Modrak

Fundacja Modrak w Olsztynie prowadzi Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie  dla uczniów z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. W lipcu Fundacja uruchomiła Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW). To przy SCWEW będzie funkcjonował Ośrodek Wsparcia i Testów.

Dla kogo Ośrodek Wsparcia i Testów

Ośrodek ma być miejscem, w którym można przetestować i wypożyczyć sprzęt wspierający osoby z niepełnosprawnościami. Z wypożyczalni będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny a także nauczyciele.

– W ramach działalności Ośrodka zaplanowaliśmy dodatkowo szereg szkoleń i warsztatów zarówno dla naszej kadry oraz porady i pokazy dla nauczycieli i opiekunów osób niepełnosprawnych – mówi Agnieszka Jabłońska Prezes Fundacji Modrak.

Udostępniane technologie asystujące

W pierwszym roku działania Ośrodka prezentowane będą technologie asystujące dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wzroku,
 • słuchu,
 • problemami w komunikowaniu się za pomocą mowy oraz,
 • osób z niepełnosprawnościami obu kończyn górnych.

W późniejszym okresie wprowadzone będą pozostałe technologie asystujące.

– Mówiąc o technologiach asystujących mamy na myśli różnego rodzaju urządzenia i usługi wspierające funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, takie jak pętle indukcyjne, notatniki brajlowskie czy elektroniczny tłumacz języka migowego – mówi Tomasz Czajczyc pracownik PFRON. – Technologia ta ma pomóc osobom niepełnosprawnym w pełnym uczestnictwie w życiu społecznym, zawodowym i edukacyjnym.

.

Koszty projektu

Ośrodek Wsparcia i Testów powstanie w ramach programu PFRON „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”. Na utworzenie Ośrodka PFRON przekaże Fundacji Modrak prawie 1,5 miliona złotych.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 1. Prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w następujących obszarach: komunikowanie się, dostęp do informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby, zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości o zdrowie.
 2. Świadczenie porad osobom z niepełnosprawnością w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb technologii asystujących i ich prezentacja.
 3. Prowadzenie wstępnego instruktażu oraz wskazywanie potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym lub pomoc osobom niepełnosprawnym w wyszukiwaniu stosownych szkoleń w tym zakresie.
 4. Wypożyczenie sprzętów, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez osoby niepełnosprawne poza siedzibą OWiT.
 5. Świadczenie porad członkom rodzin i ich opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących.

  BENEFICJENCI OWiT

  1. Osoby, które przedstawią skierowanie z PFRON celem udzielenia wsparcia w ramach zadania (najpóźniej w dniu przystąpienia do wsparcia).

  2. Osoby z niepełnosprawnością, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów), które skorzystają z realizacji zadania.

  KONTAKT

  Ośrodek Wsparcia i Testów w Olsztynie
  ul. Turowskiego 1
  10-685 Olsztyn
  tel.: 786 141 515, 786 131 515
  e-mail: kontakt@owitolsztyn.pl

  https://owitolsztyn.pl/