ZAPRASZAMY. PROJEKT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Aktualności

W związku z realizacją projektu, dofinansowanego z funduszy unijnych,
kierowanym do osób, posiadających niepełnosprawności, serdecznie
zapraszam do kontaktu. Projekt zakłada udział osób z
niepełnosprawnościami, wykluczonymi lub zagrożonych wykluczeniem,
żyjących bądź zagrożonych życiem w ubóstwie, dorosłych 18-64 i
zamieszkujących MOF Olsztyn. Głównym celem projektu jest aktywizacja
społeczna, oferujemy wsparcie psychologiczne, doradztwa zawodowego,
pośrednictwa pracy, odpłatny udział w szkoleniach zawodowe oraz stażach.

PLAKAT INFORMACYJNY.